Etiopia – 10

A cafès el Magnífic torrem pràcticament tots els dies laborables, per la qual cosa et podem garantir que els teus cafès hauran estat torrats com a màxim cinc dies laborables abans de la seva expedició.